İLAN

            Selçuklu Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarih ve 238, 241 sayılı kararları ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisine  onaya sunulan plan tadilatları,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarih ve 27, 28, 29 sayılı kararları gereğince onaylanarak, Belediyemize intikal etmiştir.

 

 Aşağıda tapu kayıtları belirtilen Plan Tadilatları ve Uygulama İmar Planları 08/02/2018 tarihi itibariyle 09/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan Selçuklu Belediye Binası 2. Katta halkın görüşlerine sunulmuştur.

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince keyfiyet ilan olunur.

 

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

1

TÖMEK

(TRAFO ALANI TADİLATI)

L29-D-23-B-3-B

L29-D-24-A-4-A

L29-D-23-B-2-C

29770

2

2

DİKİLİTAŞ

(TRAFO ALANI TADİLATI)

M29-A-01-B-1-D

---

---

3

HOCACİHAN

M28-B-15-B-1-D

42617

1