İLAN

            Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2016 tarih ve 660 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarih ve 195 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/04/2017 tarih ve 401, 403 sayılı kararları gereğince onaylanarak, Belediyemize intikal etmiştir.

 

 Aşağıda tapu kayıtları belirtilen Plan Tadilatları ve Uygulama İmar Planları 04/05/2017 tarihi itibariyle 02/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan Selçuklu Belediye Binası 2. Katta halkın görüşlerine sunulmuştur.

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince keyfiyet ilan olunur.

 

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

1

KONYA TARİHİ KENT MERKEZİ VE ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI VE UYGULAMA KOŞULLARI

(PLAN NOTLARI)

---

---

---

2

DİKİLİTAŞ

(BHA)

M29-A-02-D-3-A

M29-A-02-D-3-D

M29-A-02-D-4-C

M29-A-02-D-4-D

M29-A-02-C-3-A

M29-A-02-C-3-B

30113

30114

30120

30121

30122

30123

1-2-3-4-5-6-7-8-9

1

1-2

1-2-3-4-5-6

1-2

1-2

3

SİLLE

M28-B-10-B-4-A

18286

1-2-3-4-5

4

SİLLE

M28-B-10-A-2-B

28620

28621

1-2

1