İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


      İlçemiz Sille Mahallesi 30157 ada 1 ve 2, 30167 ada 2, 30170 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 30182 ada 1, 30183 ada 1, 30184 ada 1, 30185 ada 1, 30186 ada 1 ve 2, 30187 ada 1, 30188 ada 1, 30189 ada 1, 32094 ada 1, 32097 ada 1, 2 ve 3, 32099 ada 1, 32100 ada 1, 32101 ada 1, 32104 ada 1, 2 ve 3, 32112 ada 1, 2, 3 ve 4, 32113 ada 1, 2 ve 3, 32114 ada 1, 32115 ada 1, 32116 ada 1, 32117 ada 1, 32118 ada 1 ve 2, 32119 ada 1, 32120 ada 1, 2, 3 ve 4,32121 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 32122 ada 1, 32123 ada 1, 32124 ada 1, 32125 ada 1, 32126 ada 1, 32127 ada 1, 32139 ada 1, 32141 ada 1, 32142 ada 2, 32144 ada 1, 2 ve 3, 32145 ada 1, 32146 ada 1, 32147 ada 1, 32148 ada 1, 32149 ada 1, 32150 ada 1, 32151 ada 1, 32152 ada 1, 2 ve 3, 32153 ada  1, 2, 4 ve 5, 32154 ada 1, 32155 ada 1, 2, 3 ve 4, 32156 ada 1 ve 2, 32157 ada 1 ve 2, 32160 ada 1 ve 2, 32161 ada 1 ve 2, 32162 ada 1, 32168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 32169 ada 1, 32170 ada 1 ve 2, 32171 ada 1, 32174 ada 1, 2 ve 3, 32175 ada 1, 32177 ada 1, 32181 ada 1, 42358 ada 2, 42359 ada 1 ve 2, 42360 ada 1 ve 2, 42361 ada 1, 42362 ada 1, 42647 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tamamı, 32136 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli, 32137 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli, 42358 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli  kısımlarının düzenlemeye dahil edilmesine, S.356 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 03/01/2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile onanmıştır.

Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 17 /01/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ
2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ