İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz Hocacihan Mahallesi 65 pafta 3276 ve 6569 parseller, 16559 ada 4 nolu parselde  S.333 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 15/06/2017 tarih ve 729 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 14/08/2017 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ
2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ