İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz Hocacihan Mahallesi 65 pafta 3276 ve 6569 parseller, 16559 ada 4 nolu parselde  S.333 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 15/06/2017 tarih ve 729 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 14/08/2017 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

2018 YILI PROJE DESTEK PROGRAMI

2018 YILI PROJE DESTEK PROGRAMI

2018 yılı proje destek programı başlıyor.
IPARD 2014-2020 Programı

IPARD 2014-2020 Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7020 sayılı kanun, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkânı sağlamaktadır.