İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21182 ada 1 nolu parsel,21249 ada 1 nolu parsel ve 21257 ada 1 nolu parsellerdeb s.310 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 28/01/2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 22/04/2016 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

IPARD 2014-2020 Programı

IPARD 2014-2020 Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7020 sayılı kanun, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkânı sağlamaktadır.