İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21182 ada 1 nolu parsel,21249 ada 1 nolu parsel ve 21257 ada 1 nolu parsellerdeb s.310 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 28/01/2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 22/04/2016 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ
2019 Yılı Proje Destek Programı

2019 Yılı Proje Destek Programı

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJE LİSTESİ